Sharespine Client

Vid integration av lokalt installerade ekonomi- och affärssystem används Sharepsine Client. Denna klientprogramvara installeras lokalt i er datormiljö och agerar integrationskomponent mellan lokalt system med andra system i molnet.